Om Tiveden Americana

Tiveden Americana är att projekt som startades av Drew Young från New Orleans och Åke Lundström från Örebro. Vi vill skapa en mötesplats för den spretiga och fantastiska musikgenren som kallas Americana.

Vi startar veckan med ett internationellt låtskrivarläger dit låtskrivare från Sverige, England, Australien, Tyskland kommer för att skriva nya sånger och uppleva naturen i Tiveden.

Fredag kväll startar festivalen då de kommer att spela sina nya sånger tillsammans med andra intressanta musiker, framför allt från Sverige.
En del av dem är återkommande och en del kommer för första gången för att uppleva gemenskapen med andra musiker, låtskrivare och naturligtvis med publiken.

Så vare sig du är musiker eller publik och musikälskare. Välkommen till Tiveden Americana!

Drew Young och Åke Lundström


 

About Tiveden Americana

Tiveden Americana is a project started by Drew Young from New Orleans and Åke Lundström from Örebro.
We want to create a meeting place for the sprawling and amazing genre of music called Americana.

We start the week with an international songwriting camp where songwriters from Sweden, England, Australia, Germany come to write new songs and experience nature in Tiveden. Friday night the festival starts where the songwriters will perform their new songs together with some interesting musicians from Sweden.

Some of them are returning and some are coming for the first time to be with other musicians, songwriters and of course with the audience.

So whether you are a musician or an audience and music lover. Welcome to Tiveden Americana!

Drew Young and Åke Lundström

Lineup

Biljetter

Boende

Song writing camp

Tiveden goes to America

l

Kontakt